F¾llesejede energi og dens betydning for Danmark

De lokale f¾llesejede energiselskaber spiller en vigtig rolle i lokalsamfundet. Disse energiselskaber er ejet af kommuner, lokale forbrugerejede forsyningsselskaber, lokale fonde eller andelsselskaber.

 

F¾llesejede energiselskaber skaber innovation. Vindm¿llebranchens udvikling kan ses som resultatet af samarbejdet mellem vindm¿llelaug og vindm¿lleproducenterne, ligesom lokale fjernvarmeselskaber har skabt national og international respekt ved etableringen af store solvarmeanl¾g og lagerreservoirer til opvarmet vand. Det er sket i harmoni med det lokale f¾llesskab. Derfor er det v¾rd at satse pŒ Danmarks lange tradition for sunde og st¾rke f¾llesskaber, hvor engagerede mennesker samles og k¾mper om en f¾lles sag. Og det er jo netop det som kooperativer i virkeligheden handler om.

 

FormŒlet med denne workshop er at diskutere betydningen af f¾llesejede energi og relationen mellem b¾redygtighed og social ansvarlighed gennem opl¾g af Erik Christiansen, Middelgrundens Vindm¿llelaug og facilitering af Elsa Brander, konsulent i Kooperationen. Med workshoppen skal vi tage hul pŒ mange facetter af de folkeejede og forbrugerejede kooperative energiselskabers vilkŒr i Danmark – herunder ogsŒ den rolle disse spiller i samfundet.