Psykologiske barrierer for CSR og veje til st¿rre engagement

FormŒlet med workshoppen er gennem aktiv videndeling at inspirere til handling om, hvordan virksomheder kan overkomme psykologiske barrierer for CSR i samspil med kunderne.

 

Klimaforandringer, overudnyttelse af jordens ressourcer, forurening, fokus b¾redygtig udvikling og ¿nsket om st¿rre social ansvarlighed rejser mange potentielle trusler og muligheder. For mange mennesker, bŒde private og professionelle, kan det virke uoverskueligt og til tider stressende, og det kan lede til psykologiske reaktioner som fortr¾ngning af eget ansvar (det ÓandreÓ tage sig af), over-optimisme, voksende uro, forn¾gtelse af fakta mm. Slutresultatet er, at vi ikke udnytter de handlemuligheder, der faktisk findes.

 

Seminaret tager en psykologfaglig tilgang til udfordringerne og pr¾senterer en r¾kke barrierer for positiv handling og eksempler , hvordan de kan overkommes. Kombineret med deltagerne egne erfaringer og idŽer til l¿sninger er der efterf¿lgende diskussion i 3 mindre grupper med hvert sit emne:

1. Hvordan itales¾tter man virksomhedens CSR-strategi over for kunderne?

2. Hvordan kan medarbejderne fungere som ambassad¿rer for virksomhedens CSR-indsats?

3. Hvordan kan man som ledelse hŒndtere de psykologiske barrierer for CSR-indsatsen?

 

Seminaret er organiseret og holdes af psykologerne Ingrid Wawra og Line Flechenstein Andersen samt PhD Kirsten Schmidt, som forsker i, hvordan organisationer arbejder med b¾redygtighed. 

 

Max 21 deltagere seminaret efter f¿rst-til-m¿lle-princippet.