VerdensmŒlene i et forretningsm¾ssigt perspektiv

Hvor meget t¾nker vi faktisk ÓCSRÓ, nŒr det kommer til valget mellem at g¿re en ÓgodÓ forretning ¿konomisk eller CSR-m¾ssigt? Og hvordan kobler man FNÕs verdensmŒl til virksomhedens forretningsstrategi og CSR-indsats?    

 

Som f¾lles retning for en global b¾redygtig udvikling rummer VerdensmŒlene et konstruktivt potentiale for de virksomheder, der forstŒr at koble dem til deres forretningsstrategi. Det store sp¿rgsmŒl er dog: hvordan g¿r man det?

 

Ved etableringen af et CSR-kodeks, som binder virksomhederne sammen om i f¾llesskab at tage et st¿rre samfundsansvar, har den danske grafiske branche v¾ret blandt bannerf¿rerne inden for CSR. Derfor er der for branchens virksomheder god sammenh¾ng mellem forretning, et solidt CSR-niveau og koblingen til VerdensmŒlene.

 

PŒ seminaret kan deltagerne h¿ste af erfaringer fra en hel branches omstilling i en mere b¾redygtig retning og fŒ konkrete cases pŒ, hvordan virksomheder gennem strategisk CSR-samarbejde med hinanden og med deres leverand¿rer og kunder kan skabe god forretning og samtidigt er med til at opfylde VerdensmŒlene.