VerdensmŒlene i en design kontekst - et mulighedsrum for samarbejder pŒ tv¾rs

Det 21. Œrhundrede bringer nye udfordringer og muligheder pŒ jobmarkedet og dermed for fremtidens medarbejder. Fokus pŒ den digitale industrialisering og et ¿nske om en b¾rdygtig udvikling kr¾ver et bŒde probleml¿sende og et kreativt mindset. Det fordrer nye mŒder at skabe l¾ring pŒ, der g¿r de studerende i stand til at skabe v¾rdi i en verden i st¾rk forandring. Dette g¿r vi pŒ KEA ved at arbejde med problemstillinger i det teoretiske sŒvel som det praksisn¾re felt der t¿r udfordre den g¾ngse mŒde at t¾nke forretning pŒ.

 

PŒ KEA er b¾redygtige initiativer en del af undervisningsportef¿ljen. De er blomstret op som en effekt pŒ den udvikling der sker omkring os og som sŒvel branche, studerende og undervisere ¿nsker at bidrage til. Siden 2015 hvor FN annoncerede de 17 nye verdensmŒl for b¾redygtig udvikling har det givet mening at tage udgangspunkt i disse som fokusomrŒder inden for det overordnede b¾redygtighedsbegreb. VerdensmŒlene kan ses som en l¿ftestang for innovation og nye fort¾llinger inden for processer, koncepter og produkter i det brede design felt pŒ KEA.

 

I fort¾llingen om vores arbejde med b¾redygtighed i det 21. Œrhundrede vil vi inddrage best cases, som underst¿tter det frugtbare samarbejde mellem erhvervslivet, brancheorganisationer m.fl. og KEA som uddannelsesinstitution. Vi ¿nsker at skabe dialog med konference deltagerne om fremtidens mulighedsrum samt de kompetencer det kr¾ver at skabe v¾rdi til fremtidens b¾redygtige virksomheder.