Bæredygtigheden skaber forandringer – flere landejendomme til salg

Danmark består af en stor del jord, der kan opdyrkes. Landbrug har i mange år været en af Danmarks primære indtægtskilder, og vores BNP afhænger i høj grad af, at der er landmænd, som ønsker at opdyrke jorden. Samtidig med at der kommer mere og mere fokus på bæredygtighed, klima og miljø, forventer vi fortsat, at vores landmænd kan præstere under mere og mere vanskelige forhold. Disse krav gør, at antallet af landmænd falder i Danmark, selvom vi fortsat har den sammen mængde jord, der kan opdyrkes. For mange landmænd kan alle de miljø- og klimaregler, der bliver lavet for tiden, virke som unødvendige benspænd i en branche, som politikerne på Christiansborg ikke kender det mindste til. Dette betyder, at der lægges større pres på de landmænd, som fortsat opdyrker jorden. De skal leve op til flere og flere regler, samtidig med at de får større og større areal at opdyrke. 

 

Flere landejendomme til salg

Måske det netop er denne bevægelse, hvor bæredygtigheden i landbrugsbranchen sætter så høje krav til landmændene, at der langsom bliver færre og færre af dem, der gør, at man ser flere landejendomme til salg. Det er blevet for vanskeligt at være landmand, og derfor sætter flere deres landejendomme til salg, og flytter i stedet til byen. For mange af dem, som har været landmænd altid, vil det ikke nødvendigvis betyde, at de ikke længere vil arbejde som landmænd. Men bureaukratiet omkring landbrug er blevet så omfattende, at det bedre kan svare sig at sætte landejendomme til salg, flytte til byen og i stedet få arbejde hos en anden landmand. Så slipper man for at skulle være den der tilrettelægger efter reglerne, men kan i stedet nøjes med at udføre opgaverne. De landejendomme til salg, der er på markedet, opkøbes sjældent af andre landmænd. De købes af familier, som gerne vil på landet at bo, men som ikke ønsker at opdyrke jorden. Derfor udlejer mange jorden til de omkringliggende landmænd, som så dyrker den. Derfor er der fortsat arbejde at finde for de landmænd, som har sat landejendomme til salg. 

 

Bæredygtigheden skaber forandringer

Alle de regler, som er fastsat på Christiansborg i bæredygtighedens tegn, påvirker altså i høj grad, hvordan strukturen på landet er. Flere landmænd sætter landejendomme til salg, for at kunne blive ansat hos større landmænd, som har opkøbt eller lejet jord fra netop disse landejendomme til salg. Alt dette er et efterspil efter bæredygtighedens indtog i landbruget og måden, hvorpå landbruget skal dyrkes. Det har endnu ikke haft omfattende negative konsekvenser på Danmarks indtægter fra landbruget, fordi der fortsat er nogle, som er villige til at opdyrke jorden, på trods af de mange regler. Men hvem ved, måske det hele ser væsentlig anderledes ud om ti år.