Business Central og system til ejendomsadministration

Ny ”hot” teknologi sikrer grøn omstilling

 

Business Central er blevet en super ERP-basisplatform, hvor der kan suppleres med tillægsløsninger. Løsningerne kan downloades direkte fra AppSource, ofte med en gratis prøveperiode. Der kan bygges integrationer til ”sustainability” løsninger hvorved data optimeres for at sikre grøn bæredygtighed.

Brancheløsninger

 

Der findes mange tillægsløsninger til Business Central, der findes pt. ikke danske systemer til ejendomsadministration til Business Central på AppSource. Dynamics Property arbejder imidlertid på en avanceret brancheløsning, der fuldt ud matcher de gamle spillere på markedets løsninger, f.eks. Unik Bolig og EG Bolig. Førnævnte er kendetegnet ved at de – lige som Dynamics Property – har eget økonomistyringssystem. Dynamics Propertys løsningen til ejendomsadministration, kan i løbet af foråret 2022 hentes fra Microsoft AppSource.

 

Integrationer sikrer bæredygtighed

 

Ved at vælge en Microsoft baseret løsning, kan der laves tidssvarende integrationer til f.eks. Facility Management systemer, eller IOT-løsninger.

Skal der f.eks. ske en notifikation til lejeren, kræver det at det grønne system kan ”pare” lejeren med en måler. Det er vigtigt at systemer kan snakke sammen, men for at dette kan ske skal systemerne kunne kommunikere med hinanden.

 

 

Dansk jura betyder få reelle løsninger

 

Et system til ejendomsadministration lyder simpelt, og det burde jo være det samme på tværs af lande, men er det ikke! Dansk lejelovgivning er helt speciel og reguleringer af deposita og/eller forudbetalt leje er et no-go for udenlandske løsninger, ligesom Nets ikke er en mulighed. Disse høje entrebarrierer for nye løsninger har reelt været en hindring for tidssvarende løsninger at vinde indpas i danske ejendomsadministrationer.

 

 

Tænk platform og forretningsprocesser

 

Derfor er det vigtigt ikke kun at kigge på teknik, når der vælges software til at håndtere ejendomsadministrationen på. Der skal også tænkes muligheder for at skabe en sammenhængende platform, hvor processerne hænger sammen.

Business Centrals kerne system indeholder en meget stærk finansdel. Rundt om denne kerne er der køb/salg, et sagsmodul, produktionsstyring, en serviceløsning og et anlægsmodul. Det betyder at har man en serviceafdeling, vil man faktisk kunne dække dennes behov ved hjælp af standardfunktionaliteten.

 

Prøv løsningen

 

I praksis er det muligt at hente en prøve version af Business Central og lægge en tillægsløsning på – blot for at prøve tillægsløsningen. Prøveløsningen kan så fjernes igen hvis man ikke føler løsningen dækker behovet.

Det samme vil man efter frigivelsen af Dynamics Property, kunne gøre med den.

 

Arkitekturen ændrer sig

 

Software er gået fra noget – der kører på en lokal pc – til det er installeret på server en server i et Hosting firma til nu at være en tjeneste, der vedligeholdes af leverandøren og kører centralt med mange tusinde kunders installationer.

 

Roller

 

Det er Microsoft, der forestår driften af Business Central, og leverandøren der forestår vedligehold af tillægsløsningen.

 

Gamle dyder duer stadig

 

Navisions gamle styrke var, at virksomheden kunne lave tilpasninger, for at optimere egne forretningsprocesser. Ulempen var at virksomheden forblev i låst i en gammel version, da det var komplekst (underforstået ”dyrt”), at foretage rettelser. Business Central råder bod på dette ved at holde tilpasninger adskilte fra basissystemet. Best practice er imidlertid at lave automatiserede test til egne processer, således virksomheden kan være sikker på at ”logikken” fungerer som tilsigtet efterhånden som der kommer opdateringer.

Så når CO2 afgiften kommer – og hvis en del på forbrugsbasis skal tilgå lejeren, vil det i Dynamics Property, være muligt at etablere denne.