Få en bæredygtig elforsyning med et solcelletag

Det er gået de færreste menneskers næse forbi, at verden bøvler med store og omfattende klimaudfordringer. Vi skal alle nedbringe vores CO2-aftryk, privatpersoner såvel som firmaer, og derfor er bevidstheden omkring de bæredygtige løsninger også vokset markant.

Af samme årsag er bæredygtighed også blevet en vigtig mærkesag for langt de fleste virksomheder, store som små og gamle som nye. Det er skal dog naturligvis være en økonomisk rentabel løsning, hvis man skal have dem med på idéen, og det kan tit være udfordringen.

Det danske firma Ennogie har imidlertid udviklet en smart, elegant og ikke mindst økonomisk fordelagtig løsning, i form af deres solcelletag til en god pris. Solcelletaget fra Ennogie producerer altså grøn og gratis elektricitet til virksomheden, samtidigt med, at det ser moderne og elegant ud.

Ennogies solcelletag består nemlig af flot og minimalistisk designet tagmoduler, med integrerede solceller, som altså omdanner energien fra solens stråler til strøm.

Få taget til at tjene penge til dig

Det er selvsagt en stor økonomisk gevinst, ikke at skulle betale for hver eneste kWh, der bliver brugt. Dog er de fleste måske bekymret over prisen for at få anlagt et sådant solcelletag. Naturligvis er det dyrere at få installeret et smart og moderne og strømproducerende tag som det fra Ennogie. Men på den lange bane – som ikke engang er så lang igen – er der rigtig god økonomisk ræson i at vælge netop denne løsning.

Allerede fra dag ét vil du selvfølgelig opleve, at elregningen skrumper gevaldigt. Men også i forhold til at tjene anlægsudgiften ind igen er der en overskuelig tidshorisont.

Faktisk kan man sige, at et solcelletag er den eneste type af tag, der kan give et økonomisk afkast, i forhold til alle de kendte og traditionelle typer af tag, der af gode grunde ikke giver en økonomisk værdi, ud over den værdi et nyt tag giver til en bygning. Det samme gælder i øvrigt for et nyt solcelletag.

Selvom et solcelletag er dyrere at anlægge, vil prisen tjenes ind to gange, set over en 30-årig periode. Mens traditionelle tage stadig vil have samme omkostning hele deres levetid, vil du altså have tjent – sparet, om man vil – tæt på 400.000 kroner. Hav in mente, at jo mere strømforbruget vokser og elpriserne stiger, desto bedre en forretning er det, at skaffe sig et solcelletag som det fra Ennogie.

Et eksempel på prisen på et solcelletag fra Ennogie lyder på 354.000 for et almindeligt saddeltag på 160 kvadratmeter. Et sådant tag anslås at producere 20.000 kWh om året, og efter 30 år vil du – efter først at have tjent taget ind – tjene omkring 400.000 kroner på dit tag. Dette er forudsat, at du også har valgt at implementere Ennogies batteriløsning. Udregningen er lavet ud fra antagelsen, at der er tale om en privat bolig. Så for de fleste firmaer – der bruger væsentligt mere strøm, vel det økonomiske incitament blot være tilsvarende større.