Hvad er bæredygtighed?

Hvad er bæredygtighed? Hvordan kan en virksomhed være bæredygtig? Hvad skal man gøre for at blive mere bæredygtig? Dette er nogle af de spørgsmål, vi vil forsøge at besvare i denne artikel. Vi vil komme ind på, hvad der definerer en virksomhed som bæredygtig, og hvilke tiltag du selv kan tage for at øge din virksomheds bæredygtighed.

Hvordan er man bæredygtig?

Bæredygtighed handler om at tage hensyn til miljøet og de ressourcer, vi har til rådighed. Det er en balancegang mellem økonomi, sociale forhold og miljø. For at kunne sige, at en virksomhed er bæredygtig, skal den altså tage hensyn til alle tre faktorer. Hvis en virksomhed kun tager hensyn til én af disse faktorer, kan man ikke sige, at den er bæredygtig.

Hvis en virksomhed for eksempel øger sin produktion, men ikke tager hensyn til de ressourcer, der er brugt i produktionen, kan det have negative konsekvenser for miljøet. Hvis en virksomhed reducerer sine omkostninger, men ikke tager hensyn til de ansatte, kan det have negative konsekvenser for sociale forhold. Hvis en virksomhed tager hensyn til miljøet, men ikke tager hensyn til økonomien, kan det have negative konsekvenser for virksomheden.

For at en virksomhed kan kaldes bæredygtig, skal den altså tage hensyn til alle tre faktorer: økonomi, sociale forhold og miljø. Hvis en virksomhed kun tager hensyn til én af disse faktorer, kan man ikke sige, at den er bæredygtig.

Hvilke tiltag kan man tage for at øge sin bæredygtighed?

Der findes et hav af muligheder for, hvordan man kan gøre sin virksomhed mere bæredygtig. Hvilke tiltag der er relevante for netop din virksomhed afhænger af, hvilken branche du arbejder i og hvilken type virksomhed du har. Nogle af de tiltag, der er relevante for de fleste virksomheder, kan være:

– at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne

– at reducere spild og Affald

– at energieffektivisere

– at øge brugen af genbrugelige og fornybare materialer

– at reducere virksomhedens CO₂-udledning.

Der er altså mange muligheder for, hvordan man kan gøre sin virksomhed mere bæredygtig. Hvilke tiltag der er relevante for netop din virksomhed, afhænger af, hvilken branche du arbejder i og hvilken type virksomhed du har.

Tænk på miljøet i din virksomhed

En af de faktorer, der er med til at definere, om en virksomhed er bæredygtig eller ej, er miljøet. Hvis du vil gøre din virksomhed mere bæredygtig, kan det være en god idé at starte med at tænke over, hvordan du kan minimere virksomhedens negative påvirkning på miljøet.

Læs mere om bæredygtighed på Erhvervsfronten.dk

Erhvervsfronten.dk kan du læse mere om, hvad bæredygtighed er, og hvilke tiltag du selv kan tage for at øge din virksomheds bæredygtighed. Hvis du vil have inspiration til, hvordan andre virksomheder arbejder med bæredygtighed, kan du også læse om nogle af de mest bæredygtige virksomheder i Danmark. Hvad enten du er interesseret i at gøre din virksomhed mere bæredygtig, eller du bare vil have inspiration til, hvordan andre virksomheder arbejder med bæredygtighed, kan du finde det på Erhvervsfronten.dk.