Miljøvenlige tryksager

Ved valg af ny trykkeri partner er det vigtigt at kigge på hvem der kan tilbyde bæredygtige tryk i et stort udvalg og har en klar og tydeligt beskrevet CSR politik der beskriver hvordan virksomheden forholder sig til social ansvarlighed, samfund og miljø både i produktion og drift.

Din virksomheds brand og profil kan styrkes ved at være opmærksom på miljø indflydelse i alle led af indkøb, produktion og salg. Ofte kan dette også minimere omkostningerne og styrke forretningsudviklingen. De konkrete forretningsstrategier bør medtænke CSR og miljø. Dette kan skabe nye markedsmuligheder og opbygge helt nye kundegrupper. Det er vigtigt at tænke innovativt og fokusere på optimal udnyttelse af ressourcerne.

Det positive omdømme der kan opnås ved et øget fokus på bæredygtighed kan benyttes i kommende marketingplaner. Trenden er at flere og flere forbrugere er obs på miljø profilen hos de virksomheder de vælger at handle med.

Samtidig med øget kundeinteresse er det også muligt at komme på forkant med kravene fra både EU og interesseorganisationer i henhold til produktinnovation og miljøforbedringer.

Marketing plan med nye tryksager bør desuden omfatte at samtlige medarbejdere er informeret om nye tiltage og benytter de seneste redskaber og udgaver af brochurer, visitkort mm. Dine medarbejdere er nøglen til din succes. Inddrag dem og træk på deres viden om lokale genanvendelse principper. Lad dem sætte genbruget i virksomheden i system så alt papir, pap, plast mm. bortskaffes korrekt og dermed styrker virksomhedens miljøprofil. Er der brug for det kan en genanvendelses ekspert evt. udnævnes pr. område. Så kan spørgsmål og udfordringer rettes til denne frem for ledelsen.

Du kan vise at din virksomhed gør en aktiv indsats for at forbedre jeres miljøprofil ved at inddrage jeres bæredygtige valg i jeres annoncering. Sørg for at være troværdig og stå 100 % ved de valg der er truffet i forbindelse med virksomhedens CSR profil.

Som led i indsatsen for at gøre virksomheden mere miljøbevidst kan det evt. også besluttes at droppe flaskevandet og give hver medarbejder egne vandflasker m. firmalogo og navn på. Dette kan også benyttes som marketingmateriale til gode og trofaste kunder.

Disse få tiltag kan være starten på en god CSR praksis og en måde at få fokus på flere gode initiativer til miljøforbedringer i virksomheden. Derudover kan det også give et nyt fokus og sammenhold i de forskellige afdelinger der arbejder sammen om at implementere de nye tiltag.

Når din virksomhed vælger at blive mere grøn og miljøbevidst er der også større sandsynlighed for at I virker interessant for andre samarbejdspartnere.