Teambuilding og Velgørenhed

CSR star for Corporate Social Responsibility og kan på dansk forklares med nøgleordene samfundsansvar, social ansvarlighed og hensyntagen til miljø. Det er med andre ord en fællesbetegnelse for en virksomheds ageren, når det kommer til samfundsmæssig, social og bæredygtig opførsel. En virksomheds arbejde med CSR kan komme til udtryk på flere forskellige måder og det kan være svært at favne alle områder. Medmindre man er en meget stor virksomhed, kan det derfor være en god idé at udvælge nogle mærkesager, der giver mening både for virksomheden og dens medarbejdere.

Hvis man eksempelvis som virksomhed opererer i en branche, der er kendetegnet ved dårlige arbejdsvilkår og lønforhold, kunne det være et godt sted at starte. Det kunne fx være fabriksarbejde, eller lign.

Er man en stor spiller på markedet, kan det være, at CSR-arbejdet skal løftes til et højere plan, fordi løn- og arbejdsforhold har været et fokusområde i mange år. Fremstiller man eksempelvis Co2-tunge produkter kunne man forsøge at undersøge mulighederne for genanvendelig produktion. Hvis det ikke er muligt kunne man i stedet have en politik om at donere et beløb pr. fremstillet produkt til eksempelvis plantning af træer. Der er utrolig mange muligheder og det handler om at finde det område, der giver mening for den enkelte virksomhed. Det kan være en stor fordel at inddrage medarbejderne i processen ved hjælp af Teambuilding og CSR.

Arbejdet med CSR

Helt overordnet kan en virksomhed betragte arbejdet med CSR som en slags Velgørende teambuilding, hvor alle medarbejderne får mulighed for at komme til orde og give et bud på, hvilke CSR områder, der skal kigges på. I forbindelse med forskellige teambuilding øvelser kommer der ofte emner frem, som ledelsen slet ikke havde tænkt over. Det kan være til stor gavn for medarbejdernes trivsel, at de bliver lyttet til og kan fremhæve områder, der har betydning for deres arbejdsvilkår. Samtidig kan øvelserne give et andet syn på, hvordan virksomheden betragtes udefra end det, som ledelsen havde. Det kan være afgørende for virksomhedens omdømme, at man er bevidst om, hvilke signaler man sender og hvordan man kan agere anderledes.

Der er et hav af muligheder, når det kommer til teambuilding øvelser og det er faktisk ikke så vigtigt om man skal finde vej sammen igennem en skov eller om man skal bage en kage sammen uden opskrift. Det vigtigste er, at der bliver arbejdet og kommunikeret på tværs af virksomheden for på denne måde, kan der dukke emner og problemstillinger op, som virksomheden kan arbejde videre med.